Project ‘De kinderen van het onderwijs’ [tijdelijke titel]: portret serie over kinderen die worstelen op school

Machteloos en radeloos voel ik me, als mijn dochter bijna dagelijks uit school komt met hoofdpijn. Of als ze niet in slaap kan vallen vanwege toets-stress. Ik zie mijn levenskrachtige, blije meisje gebukt gaan onder het schoolsysteem. Haar schoudertjes gaan zakken, haar hoofdje ook. Ik wil schreeuwen, ik wil huilen, maar ik geef haar een knuffel en vraag hoe ik haar kan helpen.

Op LinkedIn zie ik een bericht viral gaan, van een moeder die haar dochter vraagt of ze niet op een sport wil. Haar dochter wordt gepest op school en antwoordt: “Mam, naar school gaan is voor mij nu topsport”. 

Ik lees op Facebook een artikel van een docent middelbare school die zich zorgen maakt om de hoge stress tijdens de eindexamens en zich afvraagt of de procedure nog wel van deze tijd is. 

Ik vraag me dit al jaren af.

Het breekt mijn hart. 

Dit is toch niet waar school voor bedoeld moet zijn?

Er is uitval, stress en afwijzing. Kinderen worstelen en ouders worstelen.  

Wat ik zie is symptoombestrijding. Kindercoaches, weerbaarheidstraining, huiswerkbegeleiding, psychologen, labels, heel veel labels. 

Dit is niet meer dan een pleister op een wond.

Wat ik ook zie zijn bevlogen docenten. Leerkrachten die keihard werken voor weinig geld. Juffen en meesters die het allerbeste met de kinderen voor hebben. Ga er maar aan staan: dertig individuen in een klas. Die zich sociaal en emotioneel veilig moeten voelen, zich persoonlijk dienen te ontwikkelen en waar ook nog in al overvolle hoofdjes van alles ingestampt moet worden. Het is geen doen. 

Deze serie gaat gepaard met een missie en een urgentie. 

Ik wil licht schijnen op de wond. Niet met een veroordelend vingertje, maar met de vraag: wat is nodig om onze kinderen, de toekomst van de wereld, op te laten groeien op zo’n manier dat ze hun levenslust, talenten en eigen kwaliteiten behouden?

Zou de wereld niet een stuk mooier worden als kinderen zichzelf worden?

Wees het steentje

Ik zoek kinderen en tieners die om welke reden dan ook gebukt gaan onder het schoolsysteem. Zij dragen ieder een eigen verhaal met zich mee. Dit verhaal en het bijbehorende beeld is belangrijk om Nederland wakker te maken. Het is het steentje in het water dat een rimpeling veroorzaakt en kilometers verder een golf teweeg kan brengen.

Voel jij als ouder en jij als kind dat je geraakt wordt door mijn missie? Wil je jouw bijdrage leveren?

Om diversiteit in beeld en verhaal aan te bieden, werk ik met een selectieproces. Ik vraag je onderstaand formulier in te vullen en naar aanleiding van de aanmeldingen zal ik hierin keuzes maken. Het kan zijn dat ik niet iedereen kan fotograferen, of in elk geval niet direct. Soms ontvang je na een tijd pas een uitnodiging. Weet dat alleen al je intentie om mee te doen een versterkende bijdrage levert.

Ik stel het enorm op prijs. Zonder jullie geen serie. 

Als geselecteerde deelnemer:

  • Ontvang je als dank 1-3 portretten (geschikt voor digitaal gebruik).
  • Tekent ouder/verzorger een modelvrijwaringsverklaring, waarin je toestemming geeft voor publicatie (online en fysiek).
  • Beantwoord je voorafgaand aan de fotoshoot een aantal vragen, die gebruikt worden voor tekst dat bij het portret geplaatst wordt.
  • Mag je deelnemen onder een verzonnen naam.
  • Ben je bereid om voor de fotoshoot naar Den Haag of Amersfoort te komen.
  • Draag je bij aan iets groters.